Molí de Sanç
L’any 1325, el rei d’Aragó i València Jaume II el Just, a l’hora de ratificar el dret dels regants de la séquia de la Vila de Castelló a detraure “un terç” de l’aigua de la Séquia Comuna d’Énova per a regar les seues heretats, prohibí la construcció de nous molins, ja que la proliferació d’aquests aparells destorbava els drets dels regants i la tanda de l’aigua. 
La prohibició afectava al conjunt de la “séquia anomenada d’Énova i Castelló”: cequia vocata de Enova et de Castilione, termini Xative.  Al cap d’uns quants anys aquesta prohibició seria revocada i donaria lloc a la construcció de nous molins, com el de l’alqueria medieval de Sanç, edificat l’any 1348 –gràcies a un privilegi reial de Pere IV el Cerimoniós– pel senyor de dita alqueria alfonsina (actualment, raval de Sanç, annex al nucli de l’Énova), el xativí Bernat Sanç, fill de Berenguer. S’emplaçà el casal molinar sobre un braçal dit ‘dels Banys’ (‘del Bany’, en un escrit del 1325). Aquest aparell hidràulic seria conegut com el molí de Sanç. 
El molí es localitza baix mateix del nucli històric de Sanç, enmig de la plaça del Molí i damunt la séquia de Sanç. Al voltant del 1797 s’usava per a escorfollar arròs i era propietat d’Antoni Climent.  Segons dades del 1877 era molí fariner i disposava de dues moles. Funcionava entre tres i sis mesos a l’any, i el moliner s’anomenava Vicent Lluch Llorens.  Pels anys 1891-1895 era propietat de Francesc Pallàs, que el tenia arrendat al moliner Josep Lluch Sanchis.  L’any 1899 estava registrat a nom d’Alexandre Tomàs Martínez.  Devia ser un casalet minúscul amb anterioritat al 1932, quan se’l reformà molt arquitectònicament i se li afegí el magatzem annex de darrere, per iniciativa del seu propietari, el moliner Genís Muñoz Bernabé.  Deixà de funcionar en la dècada del 1970, però es conserva precàriament l’edifici.
 
Parts integrants
1) Cacau o alcavó de desaigüe medieval, en forma de galeria subterrània.
2) Pont de rajola i restes del molí medieval.
3) Edifici o casal pròpiament dit reedificat en el segle XX, en ruïnes.     

 

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31