Porta de l’Hort de la Senyoria de Sanç
Se suposa que es degué construir pel 1445, quan el cavaller Pere Ferrer de Nàpols se’n vingué amb molts recursos d’Itàlia per a prendre possessió de la plena jurisdicció feudal, a títol vitalic sobre la seua alqueria de Sanç. Havia obtingut el 1440 un privilegi d’Alfons el Magnànim que l’autoritzava a efectuar aquesta de l’hort senyorial i moltes altres millores i obres més, lliurement i sense necessitat de llicència.
Després, ja no en tenim documentació al respecte. Sí que sabem, ja més avant, que l’hort senyorial de Sanç estava arrendat per Lozano, l’any 1787, als xativins Joaquim Ferrer (metge), Manuel Ferrer i Manuel Climent. Era un hortet menut, d’un quart de fanecada (208 m2), voltat de mur, segons escriptures; existente en dicho huerto un narangero en fruto y dos cascavilleros [cirers], con dos granados dulces.  
L’escassíssima extensió del tancat es justificaria no per raons útils (el fet de disposar el senyor d’un jardinet clos i privat), sinó per raons simbòliques relacionables amb la possessió de la jurisdicció del 1445, ja que abans d’aquesta data, com que Sans pertanyia al terme general de Xàtiva, les autoritats de dita ciutat no li ho hagueren consentit.

 

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31